Advies

Een LEAN Traject wordt ingezet bij problemen op de werkvloer; bijvoorbeeld bij processen die niet goed lopen, maakt LEAN in-efficiency in processen zichtbaar. Eva Coaching & Advies zet LEAN ook in bij teamcoaching. Door de medewerkers zelf het probleem te laten definiëren en vervolgens na te laten denken over de grondoorzaken en oplossingen, maakt het dat het inzicht van de medewerkers wordt vergroot en de verandering binnen de organisatie of het proces veel beter doorgevoerd en nageleefd wordt.

Eva Coaching & Advies wordt ook direct ingezet om processen en processtappen binnen een organisatie helder te krijgen en vervolgens efficiënter in te richten waar nodig. Dit gebeurt met de professionals van de werkvloer. Zij weten als geen ander hoe het proces werkt en kunnen uit eigen ervaring vertellen wat er beter kan. De betrokkenheid van de medewerkers is in een organisatie waar LEAN is geïmplementeerd veel groter dan in andere organisaties. Medewerkers worden namelijk door LEAN gestimuleerd hun mening te geven en er wordt beter naar hen geluisterd. Daardoor participeren medewerkers actiever in een verbeterproces.

 

"Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success." - Henry Ford

top