Workshop Bokscoaching

Workshop Bokscoaching

 

Op de werkvloer werkt met name ons cognitieve brein. We nemen beslissingen op basis van ons denken. Ditzelfde brein stopt vaak niet en kan, als we niet uitkijken, het helemaal overnemen. Echter, we hebben nog 2 breinen; ons hart en onze buik. Ons lichaam vertelt ons heel veel en signaleert sneller dan ons cognitieve brein. Waarom zouden we dat niet inzetten? Door boksen in te zetten als metafoor in de trainingen, wordt er aandacht besteed aan onze verschillende breinen en leren we daarnaar te luisteren. Door hoofd, hart en buik samen te laten werken, komen we in balans en kunnen we in flow raken.

 

Inhoud van de workshop:

Theorie wordt afgewisseld met bewegen. We gaan gezamenlijk aan de slag met de volgende thema’s:

- (Individuele) Balans

- Grenzen aanvoelen en aangeven

- Omgaan met druk en tegendruk

- Omgaan met verandering en dynamiek

- Ruimte geven en nemen

 

Leermethode

Tijdens de workshop wordt er gewerkt met de BOKS-methode. Deze staat voor Bewegen – Observeren – Koppelen – Stappen zetten. Door boksen in te zetten als middel om te bewegen, kan de ander, trainer observeren wat het lichaam doet, wat er fysiek gebeurt. Vervolgens wordt hier vertraging in aangebracht en vragen over gesteld. Pas daarna wordt de koppeling gemaakt naar gedrag op de werkvloer. Welke gedrag zie je? Wat wil je veranderen? Tenslotte gaan we stappen zetten.

 

Resultaten van de workshop

- Ontdekken van jouw individuele balans

- Bewustwording van eigen gedrag

- Inzicht in positie team

- Handvatten om te gaan met veranderingen

- Grenzen aanvoelen en aangeven

- Omgaan met druk en tegendruk

 

Groepsgrootte: max. 15 personen

Duur: 2 uur

Locatie: In Company

 Prijs: € 725,- (excl.btw)

 

Algemene opmerking

Voor deelname aan deze workshop is bokservaring niet noodzakelijk. In tegendeel. Iedereen kan meedoen. De trainer zorgt voor een veilige sfeer en waar tijdens de workshop veiligheid voorop staat. De trainer is naast gecertificeerd coach (NOBCO) ook trainer/coach bij De Nederlandse Boksbond (DNBB). Materiaal is inbegrepen. Maatwerk is mogelijk.

top